IWI Events

Inside Welsh Industry Events

Welcome to the Inside Welsh Industry Events Booking Website.

SCROLL DOWN FOR FULL LIST OF EVENTS


NEW SEMESTER FOR 2016, new hosts being added all the time – check back regularly for updates.Title / TeitlGE Aviation Wales: Lean processes in a global company. Implementing lean processes to improve quality, productivity and cost.
Date / Dyddiad:7 July 2016 (Thursday 9am-12.30pm inc networking lunch)
Location / Lleoliad:Nantgarw

Description:BOOKINGS NOW CLOSED EVENT FULL. DO NOT BOOK ONLINE.
BOOKINGS NOW CLOSED EVENT FULL. DO NOT BOOK ONLINE.
BOOKINGS NOW CLOSED EVENT FULL. DO NOT BOOK ONLINE.
Contact Bill Jones (details below) for Wait List

Based just North of Cardiff, GE Aviation Wales is one of the largest aircraft engine maintenance facilities in the world. Employing a highly skilled workforce of over 1,200 people, the facility specialises in the maintenance, repair and overhaul of commercial aircraft engines. The site specialises in four engine types, including the GE90, the worlds most powerful aircraft engine, the GP7200, the engine that powers the new Airbus A380, the Rolls-Royce RB211 and the complete range of CFM56 engines, the worlds most popular aircraft engine. The business has capabilities to handle more than 450 engines a year and works with over 90 customers worldwide, including Emirates, easyJet and British Airways.

To ensure business success and remain competitive in a global market, GE Aviation Wales has a dedicated Lean Six Sigma team, who are responsible for introducing lean processes across all functions within the business.

At GE Aviation Wales we understand that adopting a lean approach is vital to ensure the business meets customers’ needs, working to specific engine turnaround times and specific costs on a daily basis.

The Half Day IWI visit will introduce you to GE Aviation Wales, its processes and its approach to lean. You will have the opportunity to be taken on a full site tour, followed by a visit to our Test Cell, one of GE’s largest and most prestigious testing facilities. Over lunch, there will be an opportunity to ask the lean six sigma leader, and the team, any questions regarding the business, its processes and what you have seen during the morning.

www.ge.com

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (07788 917934 or email below).

Disgrifiad:Mae GE Aviation Wales, cwmni â’i gartref ychydig i’r gogledd o Gaerdydd, yn un o weithfeydd cynnal a chadw injans awyren mwya’r byd. Mae gan y cwmni weithlu hynod fedrus o dros 1,200 o bobl sy’n arbenigo yn y gwaith o gynnal, trwsio ac atgyweirio injans awyrennau cwmnïau masnachol, a phedwar injan yn benodol: y GE90, injan awyren mwyaf pwerus y byd; y GP7200, sef injan newydd yr Airbus A380 newydd; injan RB211 Rolls-Royce; a phob un o’r gyfres injans CFM56, injan awyren mwyaf poblogaidd y byd. Mae GE yn gallu trin mwy na 450 injan bob blwyddyn ac yn gwasanaethu mwy na 90 o gwsmeriaid dros y byd, yn cynnwys cwmnïau Emirates, easyJet a British Airways.

Er mwyn sicrhau llwyddiant y busnes a pharhau’n gystadleuol mewn marchnad sy’n fyd-eang, mae GE Aviation Wales wedi creu tîm Lean Six Sigma, tîm sy’n gyfrifol am gyflwyno prosesau diwastraff i bob agwedd o’r busnes.

Mae GE Aviation Wales yn deall bod gweithredu’n ddiwastraff yn rhan hanfodol o sicrhau bod y busnes yn cwrdd ag anghenion y cwsmer. Yn hyn o beth mae gwaith beunyddiol y cwmni’n cynnwys gweithio i amserlen cwblhau gwaith penodol ac yn unol â chostau penodol.

Bydd ymweliad hanner diwrnod IWI yn eich cyflwyno i GE Aviation Wales, i brosesau’r cwmni ac i weithredu diwastraff. Bydd yr ymwelwyr yn cael eu tywys ar daith gynhwysfawr o’r safle, ac yna i weld y Test Cell, un o gyfleusterau prawf mwyaf a phwysicaf GE. Tros ginio bydd cyfle i holi arweinydd ac aelodau tîm Lean Six Sigma ynglyn â’r busnes, ei brosesau a’r hyn fyddwch wedi ei weld yn ystod y bore.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan