IWI Events


Cyber Essentials


Inside Welsh Industry Events

Welcome to the Inside Welsh Industry Events Booking Website.

SCROLL DOWN FOR FULL LIST OF EVENTS


NEW SEMESTER FOR 2017, new hosts being added all the time – check back regularly for updates.Title / TeitlPrincipality Building Society – opening up possibilities through CSR
Date / Dyddiad:26 April 2017, AM Session
Location / Lleoliad:Cardiff Principality Stadium

Description:EVENT FULL DO NOT BOOK ONLINE
EVENT FULL DO NOT BOOK ONLINE
EVENT FULL DO NOT BOOK ONLINE

PLEASE CONTACT BILL JONES (details below) TO BE ADDED TO WAIT LIST.

Principality is the largest building society in Wales and has been helping people save for their futures and buy homes for over 150 years.

With Wales and the world changing rapidly, the challenge for business is to be relevant and engaging. As a proud mutual business, we are changing our business based on extensive feedback from our customers and colleagues. Our purpose is to help people prosper at every stage of life.

We have a proud reputation for being a responsible business, and the half-day session during Responsible Business Week 2017 will give you an insight into our community focused culture, the practical ways we help local communities, and a chance to find out more about an incredible and growing charity we support.

You will also get to tour the Principality Stadium and hear about the exciting sustainability initiatives at play and planned for the future.

www.principality.co.uk

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:Cymdeithas Adeiladu’r Principality– agor posibiliadau

Y Principality ydy’r gymdeithas adeiladu fwyaf yng Nghymru ac mae wedi bod yn helpu pobl i gynilo arian a phrynu cartrefi ers mwy na chanrif a hanner.

Gyda Chymru a’r byd yn newid yn gyflym, yr her i fusnesau ydy bod yn berthnasol ac atyniadol. Fel busnes cydfuddiannol balch, rydym ni’n newid sut rydym ni’n gweithio ar ôl gwrando’n helaeth ar ein cwsmeriaid a’n cydweithwyr. Ein diben ydy helpu pobl i ffynnu ym mhob cam o’u bywyd.

Rydym ni’n falch o’r enw sydd gennym ni am fod yn fusnes cyfrifol. Yn hyn o beth, bydd y sesiwn hanner diwrnod yma yn ystod Wythnos Busnesau Cyfrifol 2017 yn rhoi cipolwg i chi ar ein diwylliant cymunedol ac ar y ffyrdd ymarferol rydym ni’n helpu cymunedau. Bydd hefyd yn gyfle i chi ddysgu mwy am elusen anhygoel rydym ni’n ei chefnogi – elusen sy’n mynd o nerth i nerth.

Fe gewch chi’r cyfle hefyd i deithio o gwmpas Stadiwm y Principality a chlywed am y mentrau cynaliadwyedd anhygoel sydd ar waith yno ynghyd â rhai sydd wedi eu cynllunio ar gyfer y dyfodol.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager (on behalf of WG)
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan