IWI Events

Inside Welsh Industry Events

Welcome to the Inside Welsh Industry Events Booking Website.

SCROLL DOWN FOR FULL LIST OF EVENTS


NEW SEMESTER FOR 2016, new hosts being added all the time – check back regularly for updates.Title / TeitlComposites are coming - prepare or die? The Advanced Composites Training and Development Centre
Date / Dyddiad:28 September 2016 (Wed AM)
Location / Lleoliad:Hawarden

Description:Composite materials are being widely adopted in some industries, but the supply chain does not have sufficient capacity to cope as expansion continues. Furthermore there is a lack of preparedness and recognition of the effects this will have on traditional metal-based industries as well as a need for training. The Advanced Composites Training and Development Centre was established as a joint activity between Airbus, Wrexham Glyndwr University and Welsh Government in 2010. The Wrexham Glyndwr University part undertakes training in Composites across a wide range as well as research into new methods of high throughput manufacturing to meet future demands. The research takes place on a national stage with close collaboration with the Advanced Manufacturing Research Centre with Boeing and the National Composites Centre.

The event will have two parts:
- In the first composite materials will be introduced. The reasons why composite materials are being adopted then will be explored and explained.
- A tour of the facility and opportunity to see composites being made and tested first hand.

Why should you attend?
The event will give an understanding of the issues involved and the drive to replace metals by composites. It will give an insight into the work of the centre and prove the starting point for support through the transition to using and manufacturing in composites.

http://www.glyndwr.ac.uk/en/campusesandfacilities/advancedcompositetraininganddevelopmentcentre/

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:Mae deunyddiau cyfansawdd ar y ffordd – paratoi neu farw?

Cefndir
Mae mynd mawr ar ddeunyddiau cyfansawdd mewn rhai diwydiannau. Eto, does gan y gadwyn gyflenwi ddim digon o gymhwysedd i ymdopi wrth i’r ehangu barhau. Ymhellach, mae diffyg adnabyddiaeth o effaith hyn i gyd ar ddiwydiannau metel traddodiadol, ac mae angen mwy o baratoi a hyfforddiant hefyd. Sefydlwyd y Ganolfan Ddatblygu a Hyfforddiant Deunyddiau Cyfansawdd Uwch fel menter ar y cyd rhwng Airbus, Prifysgol Glyndwr Wrecsam a Llywodraeth Cymru yn 2010. Yn rhan Prifysgol Wrecsam Glyndwr o’r ganolfan caiff hyfforddiant amrywiol ei gynnal ym maes deunyddiau cyfansawdd ac mae llawer o waith ymchwil yn digwydd yno hefyd i ffyrdd newydd o weithgynhyrchu mewnbwn uchel i gwrdd â gofynion y dyfodol. Mae’r gwaith ymchwil yn mynd rhagddo ar lwyfan rhyngwladol ac mewn cydweithrediad agos â’r Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch gyda Boeing a’r Ganolfan Deunyddiau Cyfansawdd Genedlaethol

Bydd dwy ran i’r digwyddiad:
- Yn y rhan gyntaf caiff y deunyddiau cyfansawdd eu cyflwyno cyn mynd ymlaen i egluro ac archwilio pam fod deunyddiau cyfansawdd yn cael eu defnyddio.
- Yna bydd taith o amgylch y cyfleuster a chyfle i weld drosoch chi eich hun ddeunyddiau cyfansawdd yn cael eu gwneud a’u profi.

Pwy ddylai ddod?
Bydd y digwyddiad yn rhoi dealltwriaeth o’r materion sydd ynghlwm â’r maes ac am yr ymgyrch i gyfnewid metelau am ddeunyddiau cyfansawdd. Bydd yn fodd hefyd o gael cipolwg ar waith y ganolfan ac o gael cymorth cychwynnol wrth feddwl am ddechrau defnyddio a gweithgynhyrchu deunyddiau cyfansawdd.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan